Publications: 2022

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Iezied debesīs Rožu laukums…” [O. Gūtmanim – 95] Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2022
2 A study on Latvian choir conductors’ professional experience in the aspect of voice ergonomics - Scientific publication Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza, Dina Sleže 2022
3 ACQUISITION OF STUDY COURSES IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2022
4 Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2022
5 Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā - Promotion work Kristīne Bārdule 2022
6 Assessment Requirements of Disabled Students in Higher Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Dace Stieģele, Dina Bethere, I. Kozun, M. Debevec, I. Gialelis, A. Papalambrou, E. Papadopoulos 2022
7 Bārta: Malēnija. Filma – mācību materiāls folklorā un reģionālistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Agris Anziķis, Verners Bokums 2022
8 Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā - Promotion work Gundega Tomele 2022
9 Challenges in Pre-school Teachers’ Work in the Facilitating the Learning of the Latvian Language During Covid-19 Restrictions Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2022
10 Choral Conductors Vocal Loading in Rehearsal Simulation Conditions - Scientific publication Baiba Trinīte, Dina Barute, Olga Blauzde, Madara Ivane, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Ilze Valce 2022
11 Cita diena ar malēniešiem. Filma – mācību materiāls dialektoloģijā, kultūras vēsturē un latviešu valodas kursos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2022
12 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
13 Communication and Loneless in Student Enviroment Nowadeys and in Andrievs Niedra’s prose - Scientific publication Linda Zulmane 2022
14 Comparative analysis of conceptual guidelines for transition preschool - primary school. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Linda Pavītola, Jana Grava 2022
15 Consequences and Challenges of the Fourth Industrial Revolution and the Impact on the Development of Employability Skills Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, L. Grineviča, Baiba Rivža, Pēteris Rivža 2022
16 Corrections to scaling in the 3D Ising model: A comparison between MC and MCRG results Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Jevgenijs Kaupužs, Roderick V.N. Melnik 2022
17 Current Perspectives in Social Media Supported E-Learning Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Radka Nacheva, Anita Jansone 2022
18 Dažu nozīmīgu krievu autoru darbu rezonanse Latvijā politiskā atkušņa laikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2022
19 DEVELOPING SCHOOLS AS LEARNING ORGANISATIONS IN LATVIA: UNDERSTANDING AND IMPLEMENTATION PRACTICE IN LOCAL GOVERNMENTS Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Inese Lūsēna - Ezera, Džeina Kleina 2022
20 Diagnostikas kritēriju aktualitāte pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2022
21 Digitālās dzejas klasifikācija: Džovannas Di Rozārio un “klasiskā” modeļa sintēze -none- Scientific publication Elīna Veira, zinātniskā grāda pretendente 2022
22 Dzīve teātra koordinātās. Videointervija ar aktrisi Ainu Kareli 80. jubilejas noskaņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
23 El uso del microrrelato para el desarrollo de la lectoescritura en ELE - Scientific publication Agata Babina 2022
24 Esamības koncentrāts. Par Gundegas Repšes grāmatu “Sarunas ar Sīko” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2022
25 Expectations of the Latvian Dictionary Users on the Ideal Terminological Dictionary Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elīna Peina, Anita Helviga 2022