Publications: Dace Stieģele

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Assessment Requirements of Disabled Students in Higher Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Dace Stieģele, Dina Bethere, I. Kozun, M. Debevec, I. Gialelis, A. Papalambrou, E. Papadopoulos 2022
2 Pedagogical Supervision For Student Support In Higher Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ilze Miķelsone, Dina Bethere, Ingūna Griškēviča 2022
3 Pedagogical Supervision in the Higher Education Study Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ilze Miķelsone 2022
4 Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ingūna Griškēviča, Dina Bethere 2022
5 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele 2021
6 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021
7 Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
8 Runas un valodas traucējumi, to korekcija un profilakse mūzikas terapijas praksē -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020