Publications: Edgars Lāma

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Iezied debesīs Rožu laukums…” [O. Gūtmanim – 95] Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2022
2 Mūzu kalnā kāpēji Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2022
3 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2022
4 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
5 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
6 Ērika Kūļa prozas pasaulē ciemojoties Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2021
7 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāma 2021
8 Literatūras un kultūras pētniecības ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2021
9 „Smalkās kaites” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
10 Andreja Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
11 Eriks Ādamsons Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
12 Olafs Gūtmanis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
13 Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
14 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017