Publications: Edgars Lāma

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Smalkās kaites” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
2 Andreja Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
3 Eriks Ādamsons Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
4 Olafs Gūtmanis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
5 Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
6 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017