Publications: Kristīne Bārdule

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā - Promotion work Kristīne Bārdule 2022
2 E-learning Tools for the Flipped Learning in Elementary School Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Bārdule 2021