Publications: Baiba Trinīte

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 A study on Latvian choir conductors’ professional experience in the aspect of voice ergonomics - Scientific publication Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza, Dina Sleže 2022
2 Choral Conductors Vocal Loading in Rehearsal Simulation Conditions - Scientific publication Baiba Trinīte, Dina Barute, Olga Blauzde, Madara Ivane, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Ilze Valce 2022
3 Sarunas ar diriģentiem: balss ergonomika: projekta interviju materiāli. Institute of Educational Sciences (IES) Monography Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza 2022
4 Potenciālais un pieejamais balss augstuma diapazons 6-12 gadus vecām meitenēm [The potential and working vocal range of girls aged 6 to 12] - Scientific publication Madara Ivane, Baiba Trinīte 2021
5 The impact of sound field amplification systems on speech perception of pupils with and without language disorders in natural conditions - Scientific publication Baiba Trinīte, Arianna Astolfi 2021
6 The investigation of voice ergonomic factors in conductors - Scientific publication Baiba Trinīte, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Ilze Valce, Dina Barute, Madara Ivane, Dina Sleže 2021
7 Dzirdes un balss koordinācijas attīstīšana dziedāšanā: latviešu valodā izdotajā metodiskajā literatūrā -none- Scientific publication Baiba Trinīte, Madara Ivane 2020
8 Investigating Voice Differences in Teachers with and without Self-reported Voice Disorders, and Healthcare Workers without Self-reported Voice Disorders. -none- Scientific publication Baiba Trinīte 2020
9 Trokšņa un klusuma jēdzienu izpratne sākumskolas skolēniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Baiba Trinīte 2020
10 Preface -none- Scientific publication Baiba Trinīte, Maria Vlassopoulos 2019
11 THE INVESTIGATION OF VOICE HANDICAP INDEX IN TEACHERS WITH AND WITHOUT SELF-RATED VOICE DISORDERS -none- Scientific publication Baiba Trinīte 2018
12 Epidemiology of voice disorders in Latvian school teachers -none- Scientific publication Baiba Trinīte 2017
13 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
14 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -none- Monography Baiba Trinīte 2017