Publications: Ingūna Griškēviča

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Assessment Requirements of Disabled Students in Higher Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Dace Stieģele, Dina Bethere, I. Kozun, M. Debevec, I. Gialelis, A. Papalambrou, E. Papadopoulos 2022
2 Pedagogical Supervision For Student Support In Higher Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ilze Miķelsone, Dina Bethere, Ingūna Griškēviča 2022
3 Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ingūna Griškēviča, Dina Bethere 2022
4 Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija latviešu valodā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2022
5 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2021
6 RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY AND COGNITIVE LOAD FOR STUDENTS IN DISTANCE LEARNING Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2021
7 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
8 The psychological impact of changing habits in contemporary communication on education processes Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
9 Education and Decline of Cognitive Abilities in Late Adulthood -none- Scientific publication Ingūna Griškēviča 2018