Publications: Tija Zīriņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Challenges in Pre-school Teachers’ Work in the Facilitating the Learning of the Latvian Language During Covid-19 Restrictions Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2022
2 Influence of changes in education requirements on Latvian language acquisition of pre-school age children in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa, Kārlis Markus 2022
3 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
4 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
5 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) , Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
6 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
7 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
8 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
9 International Project LAMBA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
10 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017