Publications: Mirdza Paipare

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
2 Runas un valodas traucējumi, to korekcija un profilakse mūzikas terapijas praksē -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
3 Satikšanās augstskolu darbā -none- Other publications Mirdza Paipare 2020
4 Mūzikas klausīšanās starpdisciplinārā skatījumā -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2019
5 Music and Language in interdisciplinary connection -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
6 Music listening as musicing and strong musical experience -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
7 Mūzikas terapija cilvēkiem ar mentālās attīstības traucējumiem -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
8 Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse -none- Monography Mirdza Paipare 2017