Publications: Anita Helviga

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Expectations of the Latvian Dictionary Users on the Ideal Terminological Dictionary Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elīna Peina, Anita Helviga 2022
2 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
3 Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2022
4 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
5 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
6 2020. gada otrais pusgads Kurzemes Humanitārajā institūtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2021
7 Jaunvārdu pētniecības problemātika mūsdienu leksikoloģijā un leksikogrāfijā: Latvijas un Lietuvas pieredze Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elza Ozola, Anita Helviga 2021
8 Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2021
9 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2021
10 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
11 Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elīna Peina, Anita Helviga 2021
12 Ieskats latviešu fokloristikas terminoloģijas attīstībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
13 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
14 Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
15 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
16 Zeigma – viens no mazāk zināmajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri / Zeugma - a Less Known Kind of Tropes: Denomination, Explanation, Examples Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
17 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
18 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
19 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
20 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
21 Leksikogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
22 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
23 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
24 Terminoloģija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
25 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
  • 1
  • 2