Title in original language
Diagnostikas kritēriju aktualitāte pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Pedagoģija: teorija un prakse. XI Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā: zinātnisko rakstu krājums. 15-25 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI 10.37384/PTP.2022.11.026, ISSN 1407-9143