Publications: Linda Zulmane

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Communication and Loneless in Student Enviroment Nowadeys and in Andrievs Niedra’s prose - Scientific publication Linda Zulmane 2022
2 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Scientific publication Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
3 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Zulmane 2021
4 Ceļš – labirints A. Niedras pasakā “Zemnieka dēls” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Zulmane 2020
5 Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis” -none- Other publications Linda Zulmane 2018
6 Ieskats Piejūras pilsētu literārās akadēmijas darbībā -none- Other publications Linda Zulmane 2018
7 Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa -none- Other publications Linda Zulmane 2018