Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Bille” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
2 „Dzeltu laiks” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
3 „Ērkšķuroze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
4 „Gadu gredzeni” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
5 „Mīlestība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
6 „Smalkās kaites” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
7 2. personas vietniekvārdu lietojums interneta ierakstos un komentāros Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2020
8 Alberts Bels Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
9 Andreja Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
10 Ceļš – labirints A. Niedras pasakā “Zemnieka dēls” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Zulmane 2020
11 Cilvēki laivās. Romāns Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
12 Die lustige Expertise von Literatur- und Sprachwissenschaft Hans Magnus Enzensbergers Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
13 Die Romane von Elisabeth Josephi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
14 Digimodernisms teātrī - perspektīva un naratīvs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
15 Divpadsmit kilometri. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
16 Dziedinošās darbības un to veicēji folkloras un valodas liecībās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
17 Eriks Ādamsons Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
18 Ethnoculture Characteristics of the Baltic Nations in Turkestan (1867–1924) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
19 Ethnoculture of The Baltic Nation in Turkestan (1867–1917) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
20 Ēvalds Vilks. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
21 Gintera Grasa pēdējā atzīšanās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
22 Ieskats latviešu fokloristikas terminoloģijas attīstībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
23 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
24 Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2020
25 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020