Publications: Dace Markus

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Exploration of Language Skills of Monolingual and Bilingual Pre-school Children -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Svetlana Ušča 2020
2 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
3 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
4 Rhythm in Latvian songs and poems: past and present. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Linda Shockey 2020
5 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
6 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2019
7 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
8 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Dace Markus 2018
9 Quantity and duration in Latvian Songs from World War I: Some Preliminary Observations Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Dace Markus, Linda Shockey 2018
10 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
11 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
12 International Project LAMBA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
13 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
14 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
15 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
16 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
17 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017