Title in original language
Cita diena ar malēniešiem. Filma – mācību materiāls dialektoloģijā, kultūras vēsturē un latviešu valodas kursos
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Authors
DOI, ISBN, ISSN
-