Publications: Zanda Gūtmane

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Alberts Bels Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
2 Cilvēki laivās. Romāns Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
3 Divpadsmit kilometri. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
4 Ēvalds Vilks. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
5 Nacionālās literatūras vēsture kā slazds: krievu literatūras nozīme latviešu literatūras virzībā politiskā Atkušņa laikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
6 Par latviešu un lietuviešu literatūras salīdzināmo pētniecību un tulkošanu. Saruna ar literatūrzinātnieci un tulkotāju Lauru Laurušaiti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
7 Pusnakts stundā. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
8 Recenzija: Blaumanis divu kultūru krustpunktā. (Füllmann, Rolf, Johanning-Radžienė, Antje, Kalnačs, Benedikts, Kaulen, Heinrich. (Hrsg.) (2019). Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur. Bielefeld: Aisthesis Verlag. 313 S.) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
9 Recenzija: Gaidītā un saņemtā samērs. Par Janas Egles stāstu krājumu Dzimšanas diena Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
10 Recenzija: Oda paviršuma praviešiem. Par Ilzes Jansones romānu Vīru lietas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
11 Recenzija: Upura spēks un varas vājums. Par Kristinas Sabaļauskaites romānu Pētera imperatore Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
12 Recenzija: Vai mums ir kopīgas debesis? Par Ingas Žoludes un Tīta Aleksejeva grāmatu Livonijas debesis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
13 Saucēja balss. Romāns Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
14 Solījuma pildīšana. Saruna ar publicistu, rakstnieku, tulkotāju Franku Gordonu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
15 Kas cilvēkam nav jāzina un nav jāredz. Par Varlama Šalamova grāmatu „Kolimas stāsti” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2019
16 Lasītāja saruna ar ... Par Gundegas Repšes eseju grāmatu „Skiču burtnīca. Simts” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2019
17 Starp dzīvošanas īstenībām un mākoņu gubām. Par Ilzes Šķipsnas stāstu izlasi „Puse patiesības un citi stāsti” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) -none- Zanda Gūtmane 2019
18 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -none- Monography Zanda Gūtmane 2019
19 Baltijas konteksts -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
20 Cēloņi, kas mūs virzījuši -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
21 Īpašie spēles noteikumi -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
22 Leonida Cipkina romāns „Vasara Bādenē” jeb Dostojevskis vienpadsmit rindkopās -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
23 Mēs nākam no vecāku neizdzīvotās bērnības -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
24 Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017
25 Pasauļu beigas latviešu vēsturisko romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānos: Gundegas Repšes „Bogene” un Māra Bērziņa „Svina garša” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017