Publications: -

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 A study on Latvian choir conductors’ professional experience in the aspect of voice ergonomics - Scientific publication Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza, Dina Sleže 2022
2 Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā - Promotion work Kristīne Bārdule 2022
3 Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā - Promotion work Gundega Tomele 2022
4 Choral Conductors Vocal Loading in Rehearsal Simulation Conditions - Scientific publication Baiba Trinīte, Dina Barute, Olga Blauzde, Madara Ivane, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Ilze Valce 2022
5 Communication and Loneless in Student Enviroment Nowadeys and in Andrievs Niedra’s prose - Scientific publication Linda Zulmane 2022
6 El uso del microrrelato para el desarrollo de la lectoescritura en ELE - Scientific publication Agata Babina 2022
7 Exploring Prosocial Performance and Gender Differences in Pre-school Children Through Music Activities - Scientific publication L. Lee, V. Bhargavi, F. Lin, Linda Pavītola 2022
8 Factors Contributing to the Development of E-Commerce by the Degree of use in Latvia - Scientific publication Ina Gudele, Inga Jēkabsone 2022
9 Impact of Covid-19 on the Digitalisation of the Enterprises in the Bioeconomy Sector - Scientific publication Sandija Rivža, Ina Gudele 2022
10 Konektoru lietojums latviešu zinātniskajos rakstos - Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle 2022
11 MAXIMUM SHANNON INFORMATION DELIVERED IN A LECTURE - Scientific publication Linda Alksne, Andris Ozols 2022
12 Opportunities to Increase Financial Well-Being by Investing in Environmental, Social and Governance with Respect to Improving Financial Literacy under COVID-19: The Case of Latvia - Scientific publication Dzintra Atstāja, Jānis Brizga, A. Fomins, Inese Mavļutova 2022
13 Pedagogy of rethinking: teaching students to transform conventional professional practices to sustainable ONES - Scientific publication Marharyta Radomska, Oleksandra Khalaim, Malgorzata Rusinska, Larysa Cherniak, Anna Wozna, Māra Zeltiņa 2022
14 Rekurence kā teksta saistījuma līdzeklis latviešu zinātniskajos rakstos - Scientific publication Agnese Dubova 2022
15 Sustainable Value Chain of Industrial Biocomposite Consumption: Influence of COVID-19 and Consumer Behavior - Scientific publication Didzis Rutitis, Inga Uvarova, Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Inese Mavļutova 2022
16 Teksta loma svešvalodu apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva - Scientific publication Agata Babina 2022
17 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Scientific publication Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
18 Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze - Promotion work Rafael Martin Calvo 2022
19 WELL-BEING AT WORK: A LITERATURE REVIEW ON THE COMPLEX FRAMEWORK - Scientific publication Maira Leščevica, Zane Gusta 2022
20 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Scientific publication Benedikts Kalnačs 2021
21 Factors affecting willingness to fight for a country in the Latvian and Russian-speaking communities in Latvia - Scientific publication Ieva Bērziņa, Uldis Zupa 2021
22 Liepājas Jauno mediju mākslas arhīvs 2010–2210 - Other publications Anna Priedola, Paula Vītola, Diāna Bočkova 2021
23 Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze - Scientific publication Ārija Kolosova 2021
24 Potenciālais un pieejamais balss augstuma diapazons 6-12 gadus vecām meitenēm [The potential and working vocal range of girls aged 6 to 12] - Scientific publication Madara Ivane, Baiba Trinīte 2021
25 Skaudība. Kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī - Monography Sandra Veinberga 2021
  • 1
  • 2