Publications: Vēsma Lēvalde

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
2 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
3 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
4 “Teātris pasaules līdzsvara meklējumos.” Kritiķa dienasgrāmata septembrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
5 “Unisonā pa trepēm uz augšu”. Intervija ar aktrisi Daci Bonāti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
6 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
7 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
8 Valentīna Freimane un "kultūras kults" Liepājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
9 Vilku likumu jūtīgā versija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
10 Digimodernisms teātrī - perspektīva un naratīvs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
11 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
12 Latvian Theatre in Digital Age Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
13 Pētījums par lietuviešu režisoru Artūru Areimu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2020
14 Klasika un laikmetīgā teātra valoda: Viljama Šekspīra "Hamlets" Kauņas Nacionālajā Drāmas teātrī. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
15 Konceptuāls stāsta noraidījums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
16 Opera Liepājā - personības un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
17 Teātris tehnoloģiju laikmetā. Digimodernisms un teātra teksts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
18 Daudz labu aktierdarbu. Liepājas teātra 2017./2018. gada sezonas izvērtējums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
19 Drama With Export Potential Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde, Lauma Mellēna-Bartkeviča 2018
20 Eiropas teātris un politiskā realitāte. Piezīmes par Eiropas teātra balvas 17. gadskārtas un Eiropas Jaunās teātra realitātes balvas 15. gadskārtas forumu 14.–18. novembrī Sanktpēterburgā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
21 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2018
22 Pārāk blīvs mežs apēd koku savdabību. Ekspresrecenzija par Liepājas teātra izrādi Kleo-Kleo-Kleo-Patra. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
23 Rezignētas zobgalības simtgades sakarā. Recenzija par Valtera Sīļa iestudēto „Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” Liepājas teātrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
24 Teatras technologijų amžiuje. Quo vadis? Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
25 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
  • 1
  • 2