Publications: Alīda Samuseviča

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
2 Ieskats mācību procesa kvalitātes pilnveides stratēģijās Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
3 Integration of educational administration ecosystem model components for sustainable development Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2022
4 Pedagogical aspects of the implementation of assessment strategies. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
5 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
6 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
7 CHALLENGES IN EDUCATION DURING PANDEMIC: TRANSFORMATION OF PUPIL AND TEACHER INTERACTION. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
8 Current aspects of professional competence formation in higher education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Santa Striguna, Alīda Samuseviča 2021
9 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
10 Study on youth’s safety sense Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2021
11 Transformative Dimensions of Educational Change Context Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
12 Youth civic engagement – resource of social responsibility Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Inta Kulberga, Maija Ročāne 2021
13 About Values of an International Education Project Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2020
14 Culture of pedagogical interaction in educational process management Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2020
15 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
16 E-studiju tehnoloģijas jauniešu drošības veicināšanā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2020
17 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
18 Pedagoģiskās kompetences refleksija profesionālajā izaugsmē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
19 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
20 Students’ self – directed learning in the process of debating Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
21 The Development of Social Workers’ Professional Competence in Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
22 The Russian Language in Latvia - The Historic Linguistic Situation Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
23 Visual communication – in the process of developing digital competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Kristaps Lapšāns 2020
24 LIFE-LONG LEARNING SIGNIFICANT FACTOR FOR THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Tatjana Koķe, Alīda Samuseviča, Anna Tatarinceva 2019
25 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
  • 1
  • 2