Projekti

Starptautiskās programmas un projekti

Starptautiskās programmas un projekti 

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Realizēšanas laiks

Viedrisinājumi studentu ar invaliditāti iekļaušanai augstākajā izglītībā

Erasmus+

 

Ingūna Griškēviča
inguna.griskevica@liepu.lv

01.09.2020. –

21.08.2023.

Zaļš pārskatīts: sastopoties ar jaunām dabas kultūrām (GREEN)

Creative Europe EC

Maija Demitere, RIX
maija.dimitere@liepu.lv

01.09.2019. – 28.02.2022

 

Pārrobežu sadarbības projekti 

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs: retoriskās struktūras kultūras un valodas aspektā

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta dotācija pētniecībai

(EEA Financial Mechanism Research Cooperation Grants)

Diāna Laiveniece
diana.laiveniece@liepu.lv
01.01.2020.–31.12.2023.
“KultTourCaching” Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD),  Vācijas 
Ārlietu ministrija

Arturs Medveckis:
arturs.medveckis@liepu.lv

01.06.2019. - 15.11.2019
 
NPHE-2017/10144 Practical Approach for teaching Circular Economy

NordPlus

Lilita Ābele: lilita.abele@liepu.lv

15.06.2017-01.10.2018

NPAD-2017/10048 Informal Adults' Education for Cultural Tourism between the Baltic and Nordic Countries

NordPlus

Inese Lūsēna-Ezera:
inese.lusena-ezera@liepu.lv

10.2017-09.2019

Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs  (SMART-UP BSR)

https://smartup-bsr.eu/

CB Interreg

Lilita Ābele: lilita.abele@liepu.lv

Īstenošanā

Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders (Interprof)

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

Madara Daudziņa-Šuktere:
madara.suktere@liepu.lv

Īstenošanā

Nr.2/EEZLV02/14/GS/044 Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē

EEZ finanšu instruments

Māra Zeltiņa: mara.zeltina@liepu.lv

Īstenots

Nr. KPFI 15.2/224 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā, Ganību ielā 36/48 

KPFI

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

Īstenots

Nr. KPFI 16/43 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un pētījumu veikšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili Liepājas Universitātes vajadzībām 

KPFI

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

īstenots

 ERASMUS +

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

“Piloting ECVET to the national VET system of Russia and Uzbekistan”

ERASMUS +

Patriks Morevs: patriks.morevs@liepu.lv

Īstenošanā

“Virtual reality as a tool for countering bullying amongst youth” (VR not bullies)

ERASMUS +

Maija Demitere: maija.demitere@liepu.lv

01.09.2018.-30.06.2020.

“Transferring innovative adult educators’ practices” (TIP ADULT)  ERASMUS + Viktorija Ņikitina:
viktorija.nikitina@liepu.lv
01.09.2019.-28.02.2022.
Montessori in the VET ERASMUS +  Nora Ferebēfa: 
nora.ferebefa@liepu.lv
15.11.2019.-14.11.2022.
ProuD to Teach All: Professional Development Strengthening Competencies To Teach All Learners in an Inclusive Learning Environment ERASMUS+ Lāsma Ulmane-Ozoliņa:
lasma.ulmane-ozolina@liepu.lv
01.10.2020. - 31.08.2023