Erasmus

Divpusējās apmaiņas studijas

Liepājas Universitāte ir noslēgusi vairākus sadarbības līgumus ar ārvalstu augstskolām par studentu apmaiņu, kas paredz iespēju  LiepU studentiem vienu vai divus semestrus studēt kādā no partneraugtskolām, paplašināt savu redzesloku un dažādot zināšanas savā nozarē.

Divpusējās apmaiņas programmā var iesaistīties bakalaura un maģistra programmu studenti, vienu semestri mācoties augstskolās Dienvidkorejā, Gruzijā, Krievijā, Kazahstānā, Maķedonijā un Taivānā.

Sadarbības augtskolās LiepU studentiem par studijām nav jāmaksā, bet, ja ir maksas students, tad ir jāmaksā par attiecīgo semestri LiepU, kā arī pašam ir jāsedz ceļa un uzturēšanās izmaksas.

DIENVIDKOREJA

Soongsil University

Kyungpook National University

Handong Global  University

Chonnam National University

  • Iespēja pieteikties Korejas valsts stipendijai!
  • Lasi LiepU studentes Annas Viktorijas Lukjanskas blogu par piedzīvoto, studējot Songsila Universitātē ŠEIT

GRUZIJA

Caucasus University

KAZAKSTĀNA

Kokshetau state university named after Shokan Ualikhanov

KRIEVIJA

N.P.Ogarev Mordovia State University

University of Management "TISBI"

MAĶEDONIJA

International University of Struga

TAIVĀNA

Providence University

PIETEIKŠANĀS divpusējās apmaiņas studijām katra semestra sākumā!

Vairāk informācijas:

Starptautisko attiecību daļa

Tālr. 634 07762, 218. telpa,
e-pasts: erasmus@liepu.lv