Starptautiskās programmas un projekti

Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem (Interprof) / Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders (Interprof) Nr. LII-352

Projekta mērķis ir izstrādāt starpdisciplināru mūžizglītības programmu profesionāļiem, balstoties uz zinātni, inovācijām un abu partneru (Šauļu un Liepājas Universitātes) praktisko pieredzi, lai pielāgotu speciālistu tālākizglītību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nākotnes darba tirgus prasībām rehabilitācijas pakalpojuma uzlabošanā.
 

Projekts tiek finansēts no ERAF līdzekļiem. Finansējuma apmērs € 139 600.10

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018. – 31.05.2020.