Par mums

Par mums

Liepājas Universitātes ēka Lielā ielā 14

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Liepājas Universitātes aizsākumi meklējami 1945. gadā, kad darbu sāk četrgadīga pedagoģiskā skola, kas 1954. gadā pārtop Skolotāju institūtā. Sākotnējais nosaukums – Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada – Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi" un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti vairāk.

Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 27 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību. 

Liepājas Universitātes misija:
Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

LiepU studiju darbu organizē:

Studijas notiek pilna laika vai nepilna laika formā.    Studentu skaits - 1287 (01.01.2021)

  • pilna laika studijās - 942
  • nepilna laika studijās - 345

Zinātniskie institūti