Starptautiskās programmas un projekti

Īpaši pārnēsājama nepārtrauktas emisijas uzraudzības sistēma (UP-CEMS)

Projekta ietvaros tiks izstrādāta pārnēsājama iekšdedzes dzinēju radīto izmešu uzskaites un datu automātiskas pārsūtīšanas iekārta, paredzēta lietošanai uz kuģiem. Tas ļaus kontrolējošām institūcijām piemērot kuģu īpašniekiem diferencētus nodokļu maksājumus.

Uzziņai – ekonomijas dēļ lielo kuģu dzinējus darbina ar gandrīz neattīrītu naftu; desmit lielāko kuģu radītais piesārņojums ir vienāds ar visu (!) pasaules automašīnu radīto piesārņojumu.

Piešķirtais finansējums: 981 693,00 EUR