Starptautiskās programmas un projekti

“KultTourCaching”

 

2019. gada 1. jūlijā ir uzsākta Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Socioloģisko pētījumu centra starpdisciplinārā projekta “KultTourCaching” īstenošana sadarbībā ar Rostokas Universitāti, Vītauta Dižā universitāti, Tartu Universitāti, Igaunijas Nacionālo muzeju un GmbH "DEJ Technology". Projekta vadītājs ir LiepU IZI vadošais pētnieks SPC vadītājs Dr. paed Arturs Medveckis.


Projekta gaitā paredzēts iepazīties ar iesaistīto dalībnieku no Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nemateriālās kultūras apgūšanas inovatīvo risinājumu pieredzi un tālākās izglītības un sadarbības attīstības ceļu perspektīvas modelēšanu.


Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. No kopumā 31 iesniegtā projekta finansējums tika piešķirts 12 projektiem, bet starpdisciplināro pieteikto projektu kategorijā – diviem.

 

1. Projekta nosaukums “KultTourCaching”
2. Finansētājs: Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas
Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem
līdzekļiem.
3. Kontaktpersona: Arturs Medveckis arturs.medveckis@liepu.lv
4. Īstenošana: 01.06.2019. - 15.11.2019