Padomes

LiepU promocijas padomes

VALODNIECĪBA UN LITERATŪRZINĀTNE (padome apstiprināta LiepU Senāta sēdē 27.04.2023.)

Zinātniskais grāds
Vārds, uzvārds

Amats promocijas padomē

Darba vieta un amats

Dr.philol.
Ieva Ozola

Padomes priekšsēdētāja,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte
asociētā profesore, pētniece

Dr.habil.philol.
Dace Markus

Priekšsēdētājas vietniece,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte
profesore, vadošā pētniece

Dr.philol.
Agnese Dubova

Padomes locekle, Padomes sekretāre,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte
docente

Dr.philol.
Inga Kaija

Padomes locekle,
LZP eksperte

Rīgas Stradiņa universitāte
docente

LU Matemātikas un informātikas institūts
pētniece

Dr.habil.philol.
Benedikts Kalnačs

Padomes loceklis,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte
profesors

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
vadošais pētnieks

Dr.paed.
Diāna Laiveniece

Padomes locekle,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte
profesore, vadošā pētniece

Dr.philol.
Linda Lauze

Padomes sekretāre,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte
profesore, vadošā pētniece

Dr.philol.
Anna Vulāne

Padomes locekle,
LZP eksperte

Latvijas Universitāte
profesore

 

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES (padome apstiprināta LiepU Senāta sēdē 30.01.2024.)

Zinātniskais grāds
Vārds, uzvārds

Amats promocijas padomē

Darba vieta un amats

Dr.paed.
Arturs Medveckis

Padomes priekšsēdētājs,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte

profesors, vadošais pētnieks

Dr.paed.
Jana Grava

Padomes locekle,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte
profesore

Dr.paed.
Pāvels Jurs

Padomes loceklis,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte
profesors, vadošais pētnieks

Dr.paed.
Linda Pavītola

Padomes locekle,
LZP eksperte 

Liepājas Universitāte
profesore

Ph.D
Lāsma Latsone

Padomes locekle,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte
asociētā profesore, pētniece

Dr.paed.

Dina Bethere

Liepājas Universitāte

profesore, vadošā pētniece

Padomes locekle

Dr.paed.
Ilma Neimane

Padomes sekretāre

Liepājas Universitāte
pētniece