Katalogi

Liepājas Universitātes bibliotēkas katalogs

LiepU bibliotēkas kataloga adrese internetā: http://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx

LiepU bibliotēkas katalogs kopš 2005.gada septembra ir iekļauts augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogā. 
Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs ir publiski pieejams virtuālais katalogs, kurš nodrošina lietotājiem iespēju meklēt bibliogrāfisko informāciju 13 Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku e-katalogos https://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx.