Promocijas darbi

Promocijas darba aizstāvēšana

2023. gada 7.septembrī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē 227.telpā (Liepāja, Lielā iela 14) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā EVIJA MIRĶE aizstāvēs promocijas darbu "Skolotāju gatavība attālinātām mācībām 2020. – 2021. gada pandēmijas laikā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Recenzenti: Dr.paed. Pāvels Jurs (Liepājas Universitāte); Dr.paed. Svetlana Ušča (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.sc.ing. Ginta Majore (Vidzemes augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties ŠEIT