Starptautiskās programmas un projekti

Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs: retoriskās struktūras kultūras un valodas aspektā

Liepājas Universitātes (LiepU) pētnieku grupa ir iesaistījusies starptautiskā pētniecības projektā „Akadēmiskā rakstīšana Baltijas valstīs: retoriskās struktūras kultūras un valodas aspektā” (Academic Writing in the Baltic States: Rhetorical Structures through culture(s) and languages, EMP475, saīsinājums Bwrite)

Projekta virzītājinstitūcija:
Tartu Universitāte (Igaunija)
Projekta vadītājs:
Djudahs Leijens (Djuddah Leijen)

Citi sadarbības partneri:
Viļņas Universitāte (Lietuva), Bergenas Universitāte (Norvēģija)

Projekta ilgums:
4 gadi (01.01.2020.–31.12.2023.)

Projekta finansētājs:
Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta dotācija pētniecībai (EEA Financial Mechanism Research Cooperation Grants)

LiepU pētnieku grupa:
Projekta vadītāja Diāna Laiveniece
Vadošās pētnieces Agnese Dubava, Dzintra Lele-Rozentāle
Pētniece Baiba Egle

Projekta iecere balstīta uz pieņēmumu, ka akadēmisko tekstu rakstīšanā pastāv kultūras atšķirības. Tādējādi dažādās valodās rakstīti teksti atšķiras ne tikai ar gramatiku un vārdu krājumu, bet arī, piemēram, ar informācijas strukturēšanas principiem, paša teksta struktūru un satura atklāšanas retoriskajiem paņēmieniem. Šie teksta aspekti ir plaši izpētīti angļu, vācu, spāņu u. c. valodās ar lielu runātāju skaitu, bet mazāk ir ziņu par valodām ar salīdzinoši nelielu runātāju skaitu, tostarp Baltijas valstu valodām.

Projekta mērķis ir kartēt akadēmiskās rakstīšanas tradīcijas igauņu, latviešu un lietuviešu valodā, kas atspoguļojas tekstu retoriskajās struktūrās. Projektā tiek pētīti dažādi akadēmisko tekstu žanri mikro un makro līmenī, koncentrējoties uz humanitāro un sociālo zinātņu tekstiem.

Projekta rezultātā plānots iegūt pārskatu par latviešu, igauņu un lietuviešu akadēmisko tekstu rakstīšanas tradīcijām. Projekta rezultātus varēs izmantot akadēmiskās rakstīšanas mācīšanai un mācību materiālu izstrādei. Turklāt projekta rezultāti sekmēs akadēmiskās identitātes aspektu izpēti un papildinās starpkultūru retorikas pētījumus visā pasaulē.