Izdevniecība "LiePA"

Kontakti

Vadītāja

Inga Ronče

tālr.: 63429795, mob.tālr.: 29413446

inga.ronce@liepu.lv