Starptautiskās programmas un projekti

Viedrisinājumi studentu ar invaliditāti iekļaušanai augstākajā izglītībā

Pētījumu dati atspoguļo faktu, ka starp Eiropas valstīm izpratne par to, kas ir traucējumi un, kas ir nepieciešams, lai studentus ar invaliditāti iekļautu augstākajā izglītībā, ir ļoti atšķirīga. Saskaņā ar pētījumu datiem studenti ar invaliditāti augstākās izglītības vidē saskaras ar akadēmiskām, psiholoģiskām un sociālām problēmām.
Projekta prioritātes ir iekļaujošas augstākās izglītības sistēmu veidošana, sociālā iekļaušana un novatoriska prakse digitālajā laikmetā. Projekta primārā mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esošie studenti ar invaliditāti, sekundārā mērķa grupa ir augstskolu akadēmiskais personāls, terciārā mērķa grupa ir izglītības un saistīto programmu augstskolu studenti, ceturtā mērķa grupa ir skolotāji un pedagoģiskais personāls vispārējā izglītībā .
Projektā tiks attīstītas digitālo palīgtehnoloģiju pakalpojumu sistēmas un tās integrētas augstākās izglītības procesos. Tas veicinās studentu ar invaliditāti iekļaušanos augstākajā izglītībā un pievērsīsies izglītības daudzveidībai, veicinot sociālo iekļaušanu. Palīgtehnoloģiju jeb asistīvo tehnoloģiju (AT) izmantošana var veicināt akadēmisko iesaistīšanos un sociālo līdzdalību, kā arī atbalstīt no psiholoģiskā viedokļa.
Projekta mērķis ir attīstīt pakalpojumus studentiem ar invaliditāti un veicināt viņu piekļuvi augstākajai izglītībai. Projekta mērķis ir veicināt studentu ar invaliditāti akadēmisko iesaisti un sociālo līdzdalību augstākajā izglītībā, attīstot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumus ar pieejamām AT programmām, kuras tiek izmantotas augstākajā izglītībā.
Projekta rezultāti tiks iestrādāti universitātes e-kursā par digitālo palīgtehnoloģiju jeb AT izmantošanu izglītībā. Projekts tiek plānots trīs fāzēs: (1) augstākās izglītības studentu invalīdu novērtēšanas un vajadzības izpratnes standartu izstrāde (2) augstākās izglītības studentu invalīdu IKT AT radošo tehnisko risinājumu piedāvājumu izstrāde (3) universitātes E-kursa par radošās IKT AT izmantošanu studentiem invalīdiem izglītībā izstrāde.
Plānotie novatoriskie intelektuālā iznākuma rezultāti visam projektam ir (1) digitālā novērtēšanas rīks studentu ar invaliditāti prasībām augstākajā izglītībā, (2) datu analīze un publikācija par studentu invalīdu vajadzībām augstākajā izglītībā, (3) interaktīvās informācijas rīkkopa par pieejamajām palīgtehnoloģijām studentiem ar invaliditāti augstākajā izglītībā, (4) universitātes e-kurss: radošas informācijas komunikācijas tehnoloģijas un palīgtehnoloģiju programmas studentiem ar invaliditāti izglītībā.
Projektā varēs nodrošināt šādus pārnesamības punktus: • Brīvi pieejama mācībspēku apmācība un izplatīšana augstākās izglītības iestādēs • Izveidot centrālo vietu augstākās izglītības un uzņēmumu novērtēšanai, konsultēšanai un palīdzībai IKT izmantošanai izglītībā • Prezentācijas un demonstrējumi par IKT izmantošanas iespējām e-mācībās.
Pētījuma rezultāti un projekta intelektuālie rezultāti tiks izplatīti. Informācija par izplatīšanas pasākumu tiks paziņota sešus mēnešus pirms pasākuma EPALE platformā, un tā būs atvērta dalībniekiem no jebkuras Eiropas universitātes vai augstākās izglītības iestādes.

Piešķirtais finansējums:  287 890,00 EUR