Arodbiedrība

Par mums

Liepājas Universitātes arodbiedrības organizācija – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) dalīborganizācija

 

 

Adrese

Lielā iela 14, 302. kabinets, Liepāja, LV- 3401; e-pasts: arodbiedriba@liepu.lv

 

Priekšsēdētāja

Inta Genese – Plaude, HMZF lektore, Mg.philol.

Priekšsēdētājas vietniece

Ērika Gintere, VSFZ lektore, Mg. paed., Sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā

AO grāmatvede

Ausma Klestrova, seniore, Mg. philol.

Valde

Ārija Kolosova, VSZF docente, Dr. hist.

Olga Glikasa, DIF docente, Dr.paed.

Helēna Vecenāne, PSDF asoc.profesore, Dr.paed.

Santa Striguna, PSDF lektore, Mg.paed.

Linda Zulmane, HMZF lektore, Mg. philol.,

Uldis Drišļuks, VSZF lektors, profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā

Olga Glikasa, seniore, Dr.paed.

Lilita Millere, plānotāja

Solvita Sekača, PSDF sekretāre

Uzticības persona darba drošības jautājumos Solvita Sekača, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes referente

Pieņemšanas laiks

Inta Genese-Plaude:

Pirmdiena: 9.30 - 12.00
Otrdiena: 13.00 - 15.00
Ceturtdiena: 16.00 - 18.00
                  vai
pēc iepriekšējas saskaņošanas

Kontakttālrunis

22031824