Par mums

Publiskie iepirkumi

Šajā lapā tiek ievietota informācija par Liepājas Universitātes publiskajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Publisko iepirkumu likums,  MK noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.13.punkts).

 

Šajā lapā tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja iepirkumu dokumentācijai un papildus nepieciešamajai informācijai.