ERASMUS+

Studiju mobilitāte

 

Erasmus studentu mobilitātes mērķi:

 • Dot iespēju studējošiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • Veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • Sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku- topošo profesionāļu izglītošanu;
 • Veicināt studiju kredītpunktu pārnesi un ārzemju studiju periodu atzīšanu, izmantojot ECTS vai citu savienojamu kredītpunktu sistēmu. 

Liepājas Universitātē Erasmus+ mobilitātes programmu administrē Starptautisko attiecību daļa.

 

Periods: 3 - 12 mēneši (1 semestris vai 1 akadēmiskais gads)   

 

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:   

 • pieteikuma anketa ERASMUS+ studentu studiju mobilitātei ;
 • akadēmiskā izziņa (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • sekmju izraksts (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kādā students studēs partneraugstskolā (adresēt Starptautisko attiecību daļai);
 • svešvalodu/as prasmes apliecinošs dokuments (ja ir).

 

Pirms mobilitātes:

   

Studiju mobilitātes laikā:

   

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

 • sekmju lapa – izdod partneraugstskola, kurā minēti apgūtie studiju kursi, kredītpunkti un vērtējums;
 • apstiprinājuma sertifikāts par studiju periodu, izdod partneraugstskola;
 • studiju kursu pielīdzināšanas / atzīšanas protokols;
 • papildus apliecinošie dokumenti par mobilitāti (biļete, kvītis par dzīves vietas īri, ceļojuma apdrošināšanas polise);
 • dalībnieka individuālā atskaite (aizpildīta tiešsaistē);
 • veiksmes stāsts ;
 • atkārtoti jāveic OLS valodas atbalsta rīkā valodas prasmju novērtējums.

ERASMUS+ STIPENDIJAS

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

 

Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei Erasmus+  programmā uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

 

ERASMUS+ stipendiju likmes skatīt ŠEIT.

 

Stipendijas Erasmus+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā (2007.-2014.g.).

 

Atkārtotas mobilitātes gadījumā Erasmus+ programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

 • Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā students agrāk jau saņēmis «Erasmus» stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus  un Erasmus+  ietvaros);
 • Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
 • Minimālais vienas studiju mobilitātes periods Erasmus+ programmā ir 3 mēneši, maksimālais - 12 mēneši vienā studiju līmenī.