Pakalpojumi

Pamatpakalpojumi

Informācijas resursu izsniegšana / saņemšana Abonementā.

Informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana / rezervēšana / izmantošanas termiņu pagarināšana e-katalogā.

Brīvpieejas lasītavas izmantošana .

Elektronisko resursu lasītavas izmantošana.

Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu.

LiepU Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu izmantošana.

LiepU Bibliotēkas veidoto datubāzu izmantošana:

        LiepU promocijas darbu datubāze;

        LiepU akadēmiskā personāla publikācijas;

        LiepU studentu noslēgumu darbu datubāze.

Pašapkalpošanās skenera izmantošana lasītavā.

LiepU Bibliotēkas lietotāju apmācība.