Par mums

Akreditācija, reģistrācija, rekvizīti

Izglītības iestādes reģ. nr. – 3093000219


Rekvizīti

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000


Elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanas e-pasts: dvs@liepu.lv

E-adrese