Par mums

Akreditācija, reģistrācija, rekvizīti

Izglītības iestādes reģ. nr. – 3093000219


Rekvizīti

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401

PVN reģ.Nr.: LV90000036859

Banka: Valsts kase

Swift kods: TRELLV22

Norēķina konts: LV45TREL9150190000000


Elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanas e-pasts: dvs@liepu.lv

E-adrese