Publiskie iepirkumi

PIL 8.2 panta iepirkumi (2014)

Iepirkumi no 4000 līdz 42 000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un no 14 000 līdz 170 000 EUR (būvdarbi) (bez PVN)


Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai.

Iepirkuma priekšmets

Servera piegāde Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/13

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 18. decembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2015. gada 7. janvārī plkst. 11.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums


 

07.01.2015.

Lēmums  

 


Piegādātāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIA HANNU DIGITAL"

Līgumcena

3964.85

Līguma noslēgšanas datums

22.01.2015.

Līguma darbības beigu datums

21.01.2018.

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

28.01.2015.Iepirkuma priekšmets

Servera piegāde Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/12

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 17. decembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2015. gada 5. janvārī plkst. 11.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Papildus sniegtā informācija

PĀRTRAUKTS

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

  

Piegādātāja nosaukums


Līgumcena


Līguma noslēgšanas datums


Līguma darbības beigu datums


Līgums


Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā
Iepirkuma priekšmets

Elektromobiļa piegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/11

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 19. septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 30. septembrī plkst. 9.30

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums


 

30.09.2014.

Lēmums

 

Piegādātāja nosaukums

SIA "Moller Auto Latvia"

Līgumcena

22406.41 bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

03.10.2014.

Līguma darbības beigu datums

Līdz saistību izpildei

Līgums

SIA "Moller Auto Latvia"

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

05.11.2014.
Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas piegāde Liepājas Universitāte Mākslas pētījumu laboratorijai

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/10

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 16. septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 29. septembrī plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Papildus sniegtā informācija


PĀRTRAUKTS

01.10.2014.


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

Piegādātāja nosaukums


Līgumcena


Līguma noslēgšanas datums


Līguma darbības beigu datums


Līgums


Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā


Iepirkuma priekšmets

Remontmateriālu piegāde Liepājas Universitātei 1 (vienam) gadam

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/9

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 20. jūnijs

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 3. jūlijs plkst. 11.00

 

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

Lēmums

03.07.2014. 

 

 

Piegādātāja nosaukums

 2.,3., 6. daļa – SIA „DEPO DIY“

 1., 4. daļa - SIA „Tirdzniecības nams „Kurši““  5. daļa - SIA "IG BALT TRADE"

Līgumcena

 13 147.33 EUR bez PVN

 5724.90 EUR bez PVN  1083.00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

 14.07.2014.

 14.07.2014.  11.08.2014.

Līguma darbības beigu datums

 13.07.2015.

 13.07.2015.  10.08.2015.

Līgums

 DEPO līgums

 KURŠI līgums  IG BALT TRADE līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 07.08.2014.


 07.08.2014.  25.08.2014.
Iepirkuma priekšmets

Liepājas Universitātes ēkas Liepājā, Lielajā ielā 14, rekonstrukcijas (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpa remonta turpinājums: 10. un 11. kārtas realizācija

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/8

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 19. jūnijs

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 2. jūlijs plkst. 11.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Darbu apjomu saraksti


3. pielikums. Tehniskais projekts


AR1

AR2

UAS

VS

BK1
BK2

UK

EL


Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

02.07.2014.

Lēmums 

 

Piegādātāja nosaukums

 SIA „Astros Ltd“

Līgumcena

138 999,87

Līguma noslēgšanas datums

 24.07.2014.

Līguma darbības beigu datums

līdz saistību izpildei

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

07.08.2014.

 Iepirkuma priekšmets

Datoru iekārtu un piederumu piegāde Liepājas Universitātei 1 (vienam) gadam

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/7

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 13. jūnijs

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 26. jūnijs plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

Lēmums

26.06.2014.

 

Piegādātāja nosaukums

SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes preces"

Līgumcena

17364.64 (EUR bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums

27.06.2014. 

Līguma darbības beigu datums

26.06.2015.

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

30.06.2014.


 Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas papīra piegāde 1 (vienam) gadam Liepājas Universitātes izdevniecības "LiePA" vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/6

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 6. jūnijs

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 18. jūnijs plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

18.06.2014.

Lēmums 

 

Piegādātāja nosaukums

AS Antalis

Līgumcena

5868.70 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

25.06.2014.

Līguma darbības beigu datums

24.06.2015.

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

04.07.2014.

Iepirkuma priekšmets

Liepājas Universitātes ēkas Liepājā, Lielajā ielā 14, rekonstrukcijas (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpa remonta turpinājums: 10. un 11. kārtas realizācija

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/5

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 16. maijs

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 27. maijs plkst. 11.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Darbu apjomu saraksti


3. pielikums. Tehniskais projekts


AR1

AR2

UAS

VS

BK1
BK2

UK

EL


Papildus sniegtā informācija

PĀRTRAUKTS

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

28.05.2014.

Lēmums

 

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena


Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums


Līgums


Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā 


Iepirkuma priekšmets

Liepājas Universitātes ēkas Liepājā, Lielajā ielā 14, rekonstrukcijas (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpa remonta turpinājums: 10. un 11. kārtas realizācija

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/4

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 17. aprīlis

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 8. maijs plkst. 14.00

Iepirkuma dokumentācija


Nolikums


Darbu apjomu saraksti


3. pielikums. Tehniskais projekts


AR1

AR2

UAS

VS

BK1
BK2

UK

EL


Papildus sniegtā informācija

PĀRTRAUKTS

14.05.2014.

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums


Piegādātāja nosaukums

Līgumcena


Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums


Līgums


Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā Iepirkuma priekšmets

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/2

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2014. gada 3. martā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 14. marts plkst. 09:30

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums


5. pielikums


6. pielikums


3. pielikums_SM daļa_Iekārtas un materiāli


3. pielikums_SM daļa_Paskaidrojuma raksts


3. pielikums_SM daļa_rasējumi_Nr.1


3. pielikums_SM daļa_rasējumi_Nr.2


3. pielikums_SM daļa_rasējumi Nr.3


3. pielikums_UK daļa_Iekārtas un materiāli


3. pielikums_UK daļa_Paskaidrojuma raksts


3. pielikums_UK daļa_rasējumi_Nr.1


3. pielikums_UK daļa_rasējumi_Nr.2


3.pielikums_UK daļa_rasējumi_Nr.3


Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums


18.03.2014.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

SIA "Latcomfort Services" 

Līgumcena

56 947.05 EUR bez PVN 

Līguma noslēgšanas datums

02.04.2014. 

Līguma darbības beigu datums

Līdz saistību izpildei 

Līgums

Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

02.04.2014. 
Iepirkuma priekšmets

Prezentācijas priekšmetu izgatavošana un reklāmas materiālu drukāšana

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2014/1

 

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

03.02.2014.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2014. gada 14. februāris plkst. 09:30

 

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

 

Papildus sniegtā informācija

Atbildes uz pretendenta jautājumu 

Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

17.02.2014.

Lēmums


Piegādātāja nosaukums

1., 2. daļa

AS "Valters un Rapa" 

3. daļa 
SIA "PRO-BALTIC"

Līgumcena

9754.00 EUR bez PVN 

9720.40 EUR bez PVN 

Līguma noslēgšanas datums

17.02.2014. 

17.02.2014. 

Līguma darbības beigu datums

16.02.2015. 

16.02.2015. 

Līgums

Līgums 

Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

04.03.2014. 

04.03.2014.