Publiskie iepirkumi

PIL 8.2 panta iepirkumi (2015)

Iepirkumi no 4000 līdz 42 000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un no 14 000 līdz 170 000 EUR (būvdarbi) (bez PVN)

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai.


Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas papīra piegāde Liepājas Universitātes izdevniecības "LiePA" vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/9

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 11. novembris

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2015. gada 23. novembris plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija


Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 


23.11.2015.

Lēmums


 

Piegādātāja nosaukums

AS "Antalis"

Līgumcena

12 386.88 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

30.11.2015.

Līguma darbības beigu datums

29.11.2017.

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā


15.12.2015.


 Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/8

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 7. oktobrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2015. gada 19. oktobris plkst. 14.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

Atbilde uz Pretendenta jautājumu Nr.1

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

  

 

Lēmums

26.10.2015.

 

Piegādātāja nosaukums

1., 2. un 3. daļa

Līgumcena

10525.14 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

03.11.2015.

Līguma darbības beigu datums

Līdz saistību izpildei

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā


 09.11.2015.

  Iepirkuma priekšmets

Remontmateriālu piegāde Liepājas Universitātei 1 (vienam) gadam

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2015/7

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2015. gada 3. septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 2015. gada 14. septembris plkst. 14.00

Iepirkuma dokumentācija

 Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

  

Lēmums

16.09.2015.

 

Piegādātāja nosaukums

 SIA "DEPO DIY"
(3. un 5. daļa)

SIA "Krūza"

(1., 2. un 4. daļa)

Līgumcena

 10646.31 EUR bez PVN

7406.90 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

23.09.2015. 

23.09.2015.

Līguma darbības beigu datums

22.09.2016.

22.09.2016.

Līgums

Līgums 

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

21.10.2015 

21.10.2015.

 

  


 

Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas un programmatūras noma projekta "Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē" vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/6

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 16. jūnijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2015. gada 29. jūnija plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem Nr. 1

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

Lēmums

29.06.2015

Piegādātāja nosaukums

SIA "ATEA" 

Līgumcena

1448.28 EUR mēnesī bez PVN 

Līguma noslēgšanas datums

24.07.2015 

Līguma darbības beigu datums

30.04.2016

Līgums

Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

11.08.2015 

 

   


  

Iepirkuma priekšmets

Reprezentācijas preču iegāde Liepājas Universitātes vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/5

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 11. jūnijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2015. gada 25. jūnija plkst. 14.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 Atbildes uz Pretendentu jautājumiem Nr.1

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

 

 

Lēmums

26.06.2015.

 

Piegādātāja nosaukums

1. daļa

SIA "GEKA"

2. daļa

SIA "PRO-BALTIC"

Līgumcena

2930.50 EUR bez PVN

1419.11 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

08.07.2015

08.07.2015

Līguma darbības beigu datums

07.07.2016

07.07.2016

Līgums

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

20.07.2015.

20.07.2015

 

 


 

 

Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas un programmatūras noma projekta "Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē" vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/4

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 12. maijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2015. gada 27. maijam plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

IZBEIGT IEPIRKUMU PROCEDŪRU, 

JO NAV IESNIEGTI  PIEDĀVĀJUMI

27.05.2015.

Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena

 

Līguma noslēgšanas datums

 

Līguma darbības beigu datums

 

Līgums

 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 

 


 

Iepirkuma priekšmets

Degvielas iegāde Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/2

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 25. martā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2015. gada 8. aprīlim plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

08.04.2015.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"LUKoil Baltija R"

Līgumcena

12 255.00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

13.04.2015.

Līguma darbības beigu datums

12.04.2018.

Līgums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

20.04.2015.


 

 


 

 

 

Iepirkuma priekšmets

Informatīvie reklāmas materiāli Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2015/1

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2015. gada 14. janvārī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2015. gada 26. janvāra plkst. 15.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem Nr.1

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

26.01.2015.

Lēmums 

Piegādātāja nosaukums

1. daļa

SIA "VEITERS KORPORĀCIJA"

2. daļa

SIA "Zemgus LB" 

Līgumcena

2602.50 EUR bez PVN

1036.00 EUR bez PVN 

Līguma noslēgšanas datums

02.02.2015.

10.02.2015. 

Līguma darbības beigu datums

01.02.2016.

09.02.2016. 

Līgums

Līgums

Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

13.02.2015.

27.02.2015.