Publiskie iepirkumi

Konkursi

Iepirkumi virs 42 000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un virs 170 000 EUR (būvdarbi) (bez PVN)

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.pantam.

 

 

Iepirkuma priekšmets

Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā

Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Liepājā

Finansējuma avots/ -i

VARAM administratētajā Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkurss “Siltumnīcaefektu gāzu emisiju samazināšna valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos”

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2019/6

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2019.gada 10.maijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2019.gada 03.jūnija pl.14:00

Iepirkuma dokumentācija

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21280

 

 

 

Iepirkuma priekšmets

 Liepājas Universitātes ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Liepājā, būvprojekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana

Finansējuma avots/ -i

Konkurss tiek realizēts energoefektivitātes paaugstināšanai LiepU ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Liepājā

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2018/2

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2018.gada 27.martā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2018.gada 27.aprīlī pl.10:00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Pielikumi 

Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšsistēmā. Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā. 

Papildus sniegtā informācija

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

3. pielikums precizēts

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

NAV IESNIEGTI PIEDĀVĀJUMI

Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena

 

Līguma noslēgšanas datums

 

Līguma darbības beigu datums

 

Līgums

 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 

Iepirkuma priekšmets

 “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana, mēbeļu piegāde un uzstādīšana Lielā ielā 14, Liepājā“

Finansējuma avots/ -i

1. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” .

2. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2017/4

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2017.gada 24. februārī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2017.gada 30.marta pl.11:00

Iepirkuma dokumentācija

Grozījumi 13.03.2017. papildināts Nolikuma 6.pielikums

 

 “Mēbeļu specifikācija STEM programmas ietvaros”

Nolikums

Nolikuma pielikumi

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

Papildus sniegtā informācija

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

26.04.2017

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

PS „RERE BŪVE 1“

Līgumcena

1 595 652.92 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

11.05.2017.

Līguma darbības beigu datums

līdz saistību izpildei

Līgums

Līgums

11.05.2017. Grozījumi Nr.1 

14.06.2017. Grozījumi Nr.2

14.09.2017. Grozījumi Nr.3

16.12.2017. Grozījumi Nr.4

21.03.2018. Grozījumi Nr.5

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

24.05.2017.