Publiskie iepirkumi

PIL 8.2 panta iepirkumi (2016)

Iepirkumi no 4000 līdz 42 000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un no 14 000 līdz 170 000 EUR (būvdarbi) (bez PVN)

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai.

Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas, projektoru, drukas un multifunkcionālo iekārtu un audio tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei 

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2016/10

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2016. gada 23. novembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Līdz 2016. gada 06. decembra pl. 9.30

Iepirkuma dokumentācija

   Nolikums   

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

06.12.2016.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

1.daļa - SIA „Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs“  2.daļa -SIA „LDC Datortehnika“

Līgumcena

4603.00 EUR bez PVN

 3958.22 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

12.12.2016.

 13.12.2016.

Līguma darbības beigu datums

Līdz saistību izpildei

 Līdz saistību izpildei
Līgums Līgums  Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

15.12.2016.

 15.12.2016.

Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas, datoru iekārtu un piederumu, datorprogrammu licenču, video un audio tehnikas un aksesuāru iegāde Liepājas Universitātei 

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2016/9

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2016. gada 06. oktobrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Līdz 2016. gada 19. oktobrī pl. 14.00

Iepirkuma dokumentācija

   Nolikums   

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

24.10.2016.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

1.daļa – SIA „Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs“

 2.daļa – SIA „LDC Datortehnika“  3.daļa – SIA „LDC Datortehnika“  4.daļa – SIA „Dižtehnika“ 5.daļa – izbeigta bez rezultāta (PIL 8.2 panta 8.daļas 2.punkts

Līgumcena

4015.00 EUR bez PVN

 7844.26 EUR bez PVN  1406.38 EUR bez PVN  9386.52 EUR bez PVN  

Līguma noslēgšanas datums

07.11.2016

 08.11.2016.  08.11.2016.  14.11.2016.  

Līguma darbības beigu datums

līdz saistību izpildei

līdz saistību izpildei  līdz saistību izpildei līdz saistību izpildei  
Līgums Līgums  Līgums  Līgums  Līgums  

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

17.11.2016.

 17.11.2016.  17.11.2016.  17.11.2016.  

Iepirkuma priekšmets

Lingofonijas kabineta aprīkojuma iegāde Liepājas Universitātei 

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2016/8

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2016. gada 28. septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Līdz 2016. gada 10. oktobrī pl. 9.30

Iepirkuma dokumentācija

  Nolikums  

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

11.10.2016.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

SIA „ActiveLV“

Līgumcena

6166.00

Līguma noslēgšanas datums

14.10.2016.

Līguma darbības beigu datums

līdz saistību izpildei

Līgums Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

08.11.2016  

Iepirkuma priekšmets

Diplomu veidlapu, diplomu pielikumu veidlapu un diplomu vāku izgatavošna Liepājas Universitātei 

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2016/7

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2016. gada 19. septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Līdz 2016. gada 04. oktobra pl. 9.30

Iepirkuma dokumentācija

 Nolikums  

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

04.10.2016.

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

SIA „LGV“

Līgumcena

7338.00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

07.10.2016.

Līguma darbības beigu datums

06.10.2019.

Līgums Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

12.10.2016.


Iepirkuma priekšmets

Lingofonijas kabineta aprīkojuma iegāde Liepājas Universitātei 

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2016/6

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2016. gada 15. septembrī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Līdz 2016. gada 27. septembra pl. 9.30

Iepirkuma dokumentācija

 Nolikums 

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

Pārtraukt iepirkumu, jo vienīgajam Pretendentam ir nodokļu parāds
 (PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punkts)

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums

Līgums  

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā


Iepirkuma priekšmets

 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās

Iepirkuma identifikācijas numurs

 LiepU 2016/5

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 2016. gada 29. jūnijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Līdz 2016. gada 12. jūlija pl. 10.00

Lielā iela 14, 221a kabinetā

Iepirkuma dokumentācija

 Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

LĒMUMS

12.07.2016.

Piegādātāja nosaukums

SIA "Drošības birojs"

Līgumcena

7119.00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

22.07.2016.

Līguma darbības beigu datums

21.07.2019.

Līgums  Līgums 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

27.07.2016.

Iepirkuma priekšmets

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Liepājas Universitātes ēkās

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2016/3

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2016. gada 13. jūnijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2016.gada 27. jūnija pl. 11.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 PĀRTRAUKTS

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā


Iepirkuma priekšmets

Datortehnikas, drukas iekārtu un projektoru iegāde

Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2016/2

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

2016. gada 7.aprīlī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2016.gada 19.aprīļa pl. 9:30

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

20.04.2016. 

LĒMUMS 

Piegādātāja nosaukums

1. daļa "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs" 

2. daļa "LDC Datortehnika" 

Līgumcena

2238.00 

10820.39 

Līguma noslēgšanas datums

26.04.2016 

28.04.2016. 

Līguma darbības beigu datums

 līdz saistību izpildei

līdz saistību izpildei 

Līgums

Līgums (ETAC) 

Līgums (LDC Datortehnika) 

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

06.05.2016. 

06.05.2016. 

Iepirkuma priekšmets

 

Informatīvie reklāmas materiāli Liepājas Universitātei

Iepirkuma identifikācijas numurs

 

LiepU 2016/1

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

 

2016. gada 13. janvārī

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 

2016. gada 25. janvāra plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

 

Nolikums

Papildus sniegtā informācija

 

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmums

  

 LĒMUMS

 

25.01.2016.

Piegādātāja nosaukums

1. daļa - SIA "Veiters korporācija" 

2. daļa - SIA "LGV"

Līgumcena

2585.00 EUR bez PVN 

635.00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums

27.01.2016. 

01.02.2016.

Līguma darbības beigu datums

 26.01.2017.

31.01.2017.

Līgums

Līgums 

Līgums

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publikācijas datums IUB mājas lapā

04.02.2016. 

08.02.2016.