Publiskie iepirkumi

Sarunu procedūras

Microsoft Corporation programmatūras licenču noma


LiepU SP 2016/1


Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums


Liepājas Universitātei (turpmāk- LiepU) ir nepieciešams noslēgt līgumu Microsoft Corporation programmatūras licenču noma, lai pilnā apjomā licencētu LiepUizmantotos Microsoft produktus, tādejādi nodrošinot tiesisku pamatojumu to izmantošanai. SIA „DPA”, reģ.nr.40003351675, jur. adrese Rīga, Elizabetes iela 75, LV-1050, ir vienīgais reģistrētais pilnvarotais izplatītājs Latvijā liela mēroga tālākpārdevējs (LSP), kas var nodrošināt Enrollment for Education Solutions (EES) licencēšanas nosacījumus un LiepU nepieciešamo Microsoft Corporation licenču nomu, ko pamato SIA „Microsoft Latvia” apliecinājums kopā ar Microsoft Ireland Operations Limited pilnvarojuma vēstuli.


Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 63.panta pirmās daļas 2.punktu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju, ir pamats piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.


Ņemot vērā iepriekš minēto, ka arī pamatojoties uz PIL 64.panta pirmo daļu, LiepU nosūtīja Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk- IUB) sarunu procedūras izvēles pamatojumu ar lūgumu atļaut uzaicināt uz sarunām SIA „DPA”, nepublicējot paziņojumu par līgumu, par ko 2016.gada 05.maijā ir saņemta atļauja no IUB.