Fakultātes

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte tika izveidota 2000.gadā, pārstrukturējot esošās augstskolas fakultātes. Fakultātes pirmsākumi meklējami Latviešu valodas un literatūras fakultātē, kas izveidota LiepU dibināšanas gadā.

 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte pakļautībā strādā:

Augstākā līmeņa studijas

dekāna p.i.
ANNA PRIEDOLA
 


tālr. 634 83783, 26117393
Kūrmājas prospekts 13, 202. telpa,
e-pasts: anna.priedola@liepu.lv

Pieņemšanas laiks:
iepriekš sazinoties
 
   

vecākā sekretāre
Inta Dižgalve
Kontaktinformācija

Fakultātes e-pasts: hmzf@liepu.lv

studiju lietvede 
Inese Ansule
Kontaktinformācija

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas virziena vadītāja
Inta Klāsone
tālr. 634 07755 Lielā iela 14, 227A telpa

inta.klasone@liepu.lv

Pieņemšanas laiks: trešdiena 10.00 - 12.00

humanitāro zinātņu jomas mācībspēki 
(valodniecība, literatūrzinātne,  folkloristika, kultoroloģija)
tālr. 634 83784, 634 83782, Kūrmājas prospekts 13, 111. telpa
 
mākslas zinātņu jomas mācībspēki
tālr. 634 07755, Lielā iela 14, 227.a telpa
mākslas studiju sekretāre
Solvita Spirģe-Sēne
tālr. 634 07755, Lielā iela 14, 227.a telpa

solvita.spirge@liepu.lv

humanitāro zinātņu jomas mācībspēki
(svešvalodas)
tālr. 634 07732, Lielā iela 14, 324. telpa
 

Liepājas Universitātes mācībspēki

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes mācībspēku saraksts