Projekti

ES struktūrfondi

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Realizēšanas laiks

Pašattīrošo superhidrofobo un superhidrofilo nanopārklājumu izpēte un izstrāde fotoelektriskajiem pārveidotājiem un saules siltuma kolektoriem

LIAA/ERAF

Uldis Žaimis

uldis.zaimis@liepu.lv

Šarifs Guseinovs

sarifs.guseinovs@liepu.lv

01.04.2020.-30.09.2020.

Artusystem (Dual-Fuel dzinēju tilpumam no 0,8 – 3,0 l) elektronikas un programmatūras izstrāde

LIAA/ERAF

Uldis Žaimis

uldis.zaimis@liepu.lv

01.11.2020.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontakti

Īstenošana

Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju (EduAim) 
Nr.8.2.3.0/22/A/003 
ESF Anita Jansone 01/11/2022 - 31/12/2023

8.2.2.0/20/I/007 Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās

ESF

Madara Daudziņa-Šuktere

madara.suktere@liepu.lv

01.09.2021.-30.11.2023.
Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca ESF

Diāna Laiveniece

diana.laiveniece@liepu.lv

06.2021. - 06.2023.

8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

ESF

Lāsma Ulmane-Ozoliņa:
luo@liepu.lv

2019-2023

8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

ESF

Linda Pavītola:
linda.pavitola@liepu.lv

09.2018-12.2022

8.2.2.0/18/I/003 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība

ESF

Līga Krūmiņa: liga.krumina@liepu.lv

10.2018-09.2022

8.2.3.0/18/A/017 Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē

ESF

Inta Kulberga:
inta.kulberga@liepu.lv

10.2018-12.2021

8.2.2.0/18/A/021 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības

ESF

Irina Strazdiņa: Irina.strazdina@liepu.lv

2018. gada 1.novembris - 2022. gada
31.oktobris.

8.4.1.0/16/I/001 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 

ESF

Līga Apenīte:


liga.apenite@liepu.lv        

01.01.2017 – 31.12.2023

7. kārta

(2022. gads)

Viktorija Jakobsone

viktorija.jakobsone@liepu.lv

05.04.2022-28.06.2022.
6.kārta 

Līga Apenīte:
liga.apenite@liepu.lv

05.2021.-12.2021.
4.kārta  05.2019. - 10.2019.
2.kārta  03.2018. - 12.2018. 

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

1.1.1.5/18/I/018 Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas Universitātē

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

2018-2023

1.1.1.3/18/A/004  "Kurzemes inovāciju granti studentiem" (KInGS) ERAF Inta Kulberga: inta.kulberga@liepu.lv 2019-2022
1.1.1.3/21/A/004  "Inovāciju granti Liepājas
studentiem jeb IGLS"
ERAF

Ieva Bogdane,

ieva.bogdane@liepu.lv

01.09.2022.-30.11.2023.