Starptautiskās programmas un projekti

Artusystem (Dual-Fuel dzinēju tilpumam no 0,8 – 3,0 l) elektronikas un programmatūras izstrāde

Projekta ietvaros tiks veikta Artusystem (Dual-Fuel dzinēju tilpumam no 0,8 – 3,0 l) elektronikas un programmatūras izstrāde – izstrādāts signālu apstrādes algoritms, elektronikas vadības modulis un kods duālas degvielas (dīzeļdegviela – gāze) dzinējiem.

Piešķirtais finansējums: 25 000 EUR

Projekts tiek īstenots ar darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" inovāciju vaučera atbalstu.