ES struktūrfondi

8.2.3.0/18/A/017 Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē