Starptautiskās programmas un projekti

Pašattīrošo superhidrofobo un superhidrofilo nanopārklājumu izpēte un izstrāde fotoelektriskajiem pārveidotājiem un saules siltuma kolektoriem

KC-PI-2020/36, SAM 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” Līgums KC-PI-2020/36.

Piešķirtais finansējums: 25000,00 EUR