Publications: Monography

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 A comprehensive review of sports training: historical perspective and open questions -none- Monography Antonio Cicchella 2020
2 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ančevska 2020
3 Makroekonomika: teorija un prakse Institute of Management Sciences (IMS) Monography Veronika Bikse 2020
4 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
5 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2020
6 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Monography Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
7 Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība -none- Monography Oskars Zīds 2019
8 Komunikācija. Teorija un prakse Institute of Management Sciences (IMS) Monography Sandra Veinberga 2019
9 Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija -none- Monography Nora Vilmane 2019
10 No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā -none- Monography Benedikts Kalnačs 2019
11 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -none- Monography Zanda Gūtmane 2019
12 Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions -none- Monography Antonio Cicchella 2019
13 VIRTUALITIES AND REALITIES. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments -none- Monography Rasa Šmite, Raitis Šmits 2019
14 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Benita Laumane 2019
15 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -none- Monography Biruta Petre 2018
16 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
17 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -none- Monography Biruta Petre 2018
18 Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2018
19 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
20 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Dace Markus 2018
21 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
22 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
23 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāms 2017
24 Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Arturs Medveckis 2017
25 Kvalitātes nodrošināšanas vadība Institute of Management Sciences (IMS) Monography Daina Vasilevska 2017
  • 1
  • 2