Publications: Benedikts Kalnačs

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā -none- Monography Benedikts Kalnačs 2019
2 Latvijas vēstures romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Postkoloniālisma un postkomunisma perspektīva -none- Scientific publication Benedikts Kalnačs 2017