Publications: Dzintra Šulce

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latvian Language of Science Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
2 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce, Dana Tihomirova 2020
3 Speciālās leksikas lietojums lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2020
4 Citvalodu īpašvārdu atveides tendences latviešu valodā -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
5 Zinātnes valoda - ieskats problemātikā -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
6 Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā / The principle of scientificity as an essential quality criterion in the language of science -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
7 Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
8 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
9 Pareizrunas jautājumi Rīgas Latviešu biedrības valodniecības sēžu materiālos (1933–1942) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
10 Valodai un pedagoģijai veltīts mūžs. Saruna ar docenti Vairu Strautiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
11 Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2017
12 Valodas kultūras kursa vieta un nozīme studiju procesā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2017