Publications: Anda Kuduma

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 „Bille” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
2 „Dzeltu laiks” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
3 „Ērkšķuroze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
4 „Gadu gredzeni” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
5 „Mīlestība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
6 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2020
7 Mirdza Ķempe Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
8 Vizma Belševica Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
9 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
10 Ērika Kūļa reģionālās kultūrpētniecības projekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2019
11 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
12 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
13 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
14 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
15 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2017
16 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017