Fakultātes

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte savu darbību uzsāka 2013. gada 02. septembrī, balstoties uz Liepājas Universitātes Senāta 2013. gada 30. augusta lēmumu par Dabas un sociālo zinātņu fakultātes sadalīšanu divās fakultātēs – Dabas un inženierzinātņu fakultātē un Vadības un sociālo zinātņu fakultātē. 

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes pakļautībā strādā

Fakultāte atrodas
Liepājā, Lielā ielā 14, 3. stāvā, 318. telpā
Tālr.: 26185139, 63407737
e-pasts: vszf@liepu.lv

Darba laiks:
Pirmdien – piektdien, no plkst. 8.00 līdz 16.00
 

Vadītājs nav tikai amats – tas ir dzīvesveids! 
Ir vienkārši darīt to, ko dara visi, un tā, kā visi. Grūtāk ir pretoties ikdienas rutīnai un būt ar neatkarīgu domāšanu. 
Mums apkārt ir realitāte, kas atspoguļo mūs pašus, jo katrs redz pasauli atšķirīgi. Lai to mainītu, ir jāmainās pašam. Ja mēs vēlamies, lai apkārtējo attieksme pret mums kļūtu labāka, mums jāaug. 
Tas ir stipro cilvēku – līderu - ceļš!

Kopš 2017. gada 04. oktobra fakultāti vada
dekāne Inta Kulberga, Dr.sc.administr.

Lielā iela 14, 318. telpa
e-pasts: inta.kulberga@liepu.lv

Metodiķe

Ieva Bogdane
Liepāja, Lielā iela 14, 
3. stāvs, 318. telpa
mob.tālr. 20239287,
tālr. 63425659,
e-pasts: ieva.bogdane@liepu.lv


 

Referente
Judīte Hansena
Liepāja, Lielā iela 14, 
3. stāvs, 318. telpa
mob.tālr. 20239287,
tālr. 63425659,
e-pasts: judite.hansena@liepu.lv

 

Sekretāre
Evita Zekuņenko
Liepāja, Lielā iela 14, 
3. stāvs, 318. telpa
mob.tālr. 26185139,
tālr. 63407737,
e-pasts: evita.zekunenko@liepu.lv

Mācībspēki

Liepājas Universitātes mācībspēki

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes mācībspēku saraksts